Bài đăng

Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 01 21

Cốt truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 : Luận văn ThS. Lý luận Văn học: 60 22 01 20

Cảm hứng phê phán trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng : Luận văn ThS. Văn học : 60 22 01 20

Phóng sự về nông thôn, nông dân giai đoạn đầu thời đổi mới 1986-1991 (Khảo sát trên báo Văn nghệ): Luận văn ThS. Văn học: 60 22 01 20

Cốt truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 : Luận văn ThS. Lý luận Văn học: 60 22 01 20

Yếu tố tự thuật trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng (Qua Đám cưới không có giấy giá thú", "Ngược dòng nước lũ", "Một mình một ngựa") : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 01 21"